soda system soda system

Sodowanie - na czym to polega?

Proces czyszczenia polega na dynamicznym oddziaływaniu na oczyszczany materiał , specjalnie spreparowanym ścierniwem na bazie kwaśnego węglanu sodu. Duża prędkość materiału ścierającego nadawana jest przy użyciu sprężonego powietrza.

Soda, dzięki swoim unikalnym własnościom m.in. małej twardości ( 3Mohs ) umożliwia usuwanie warstw w sposób kontrolowany i nadaje się do czyszczenia elementów bez zmiany profilu chropowatości podłoża ! Zalecana do czyszczenia części maszyn, urządzeń oraz układów, gdzie bardzo istotną rolę odgrywa niezmienność wymiaru i tolerancji współpracujących elementów.  Do wielu zalet tej metody należy zaliczyć m.in. to, że soda jako ścierniwo całkowicie rozpuszcza się w wodzie i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz operatora urządzenia. Dzięki temu jest z powodzeniem stosowana przy renowacjach zabytkowych pomników, fasad budynków, mebli, pojazdów i wielu innych. Zalecana jest m.in. do oczyszczania form wulkanizacyjnych i wtryskowych, zwłaszcza wykonanych z metali miękkich.

 

Sodowanie sprawdza się doskonale jako metoda czyszczenia maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym oraz przetwórstwa żywności.  

Galeria

Przykłady produktów poddanych obróbce w naszym zakładzie przy użyciu różnych metod.

 

 

Przydatność i korzyści z wyboru metody dla wybranych zastosowań

Brak zmian chropowatości podłoża po obróbce +++ ++ +++
Usuwanie korozji + +++ ++
Usuwanie zanieczyszczeń +++ ++ ++
Precyzja obróbki +++ ++ +++
Uniwersalność ++ ++ ++
Koszt obróbki + ++ ++
Ekologia +++ + ++
BHP +++ ++ ++